مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP

مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP

مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP ، کد 0210

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 6550 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

مهم ترین موضوعات مورد برسی در این جزوه:


مرور اجمالی بر فاز های RUP

 • فاز آغازین (شناخت)
 • فاز تشریح (معماری)
 • فاز ساخت
 • فاز انتقال

مرور اجمالی بر دیسیپلین های RUP

 • دیسیپلین مدل سازی کسب و کار
 • دیسیپلین نیازمندی ها
 • دیسیپلین تحلیل و طراحی
 • دیسیپلین پیاده سازی
 • دیسیپلین تست
 • دیسیپلین استقرار
 • دیسیپلین مدیریت پروژه
 • دیسیپلین محیط
 • دیسیپلین مدیریت پیکربندی و تغییرات


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

خرید فایل word مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دریافت فایل pdf مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

خرید پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دانلود فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دریافت نمونه سوال مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

خرید پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دانلود مقاله مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دریافت مقاله مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

خرید فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دانلود تحقیق مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

خرید مقاله مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دانلود فایل pdf مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از download

دانلود مقاله مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

خرید پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دانلود فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دریافت فایل word مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

خرید نمونه سوال مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دانلود فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دریافت فایل word مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دانلود فایل word مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

خرید فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دانلود تحقیق مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دریافت فایل pdf مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

خرید کارآموزی مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دانلود فایل pdf مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دانلود کارآموزی مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از www

دانلود مقاله مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دریافت پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دانلود فایل pdf مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

خرید فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دانلود فایل pdf مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دریافت کارآموزی مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

خرید تحقیق مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دریافت تحقیق مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

خرید فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

خرید فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دانلود نمونه سوال مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دانلود فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از pdf

دانلود کارآموزی مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دریافت فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دانلود فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

خرید نمونه سوال مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دانلود تحقیق مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دانلود تحقیق مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

خرید فایل word مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دریافت فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دانلود فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دریافت فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دانلود کارآموزی مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از word

دریافت تحقیق مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دانلود مقاله مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دانلود فایل pdf مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

خرید تحقیق مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دانلود پروژه مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دریافت کارآموزی مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دانلود فایل word مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دریافت مقاله مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دانلود فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دانلود فایل مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دریافت فایل pdf مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

خرید کارآموزی مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دانلود کارآموزی مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

دریافت فایل word مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free

خرید تحقیق مدل سازی نرم افزار به کمک UML با رویکرد RUP از free


مطالب تصادفی