جزوه آزمایشگاه زیست شناسی

جزوه آزمایشگاه زیست شناسی

جزوه آزمایشگاه زیست شناسی با کد 0013 با فرمت pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 83
حجم 533 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

 فهرست مطالب:


تفاوت مجودات زنده و غیر زنده

تفاوت گیاهان و جانوران

پروتوپلاسم

فعالیت بیولوژیکی پرتوپلاسم

ﭼﺮا ﺣﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪﻩ در ﮐﺮﻩ زﻣﻴﻦ ﺑﺪون ﺁب ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ است

نظریه سلولی

روش های مطالعه یاخته

میکروسکوپ نوری

بخش مکانیکی میکروسکوپ

بخش نور میکروسکوپ

دیافراگم

عدسی ها

درشت نمایی میکروسکوپ

آشنانیی با سلول های گیاهی

اجزای سلول های گیاهی

دیواره ی یاخته ای در یاخته ی گیاهان

بافت بشره

نقش های طبیعی بشره در اندام های هوایی گیاه

انواع یاخته های بشره ای

پدیده پلاسمولیز و دپلاسمولیز در سلول گیاهی

اسمز

هیپرتونیک

هیپوتونیک

ایزوتونیک

سلول های جانوری

شکل یاخته

اندازه یاخته

کوچکترین یاخته شناخته شده

بافت شناسی یا کالبد شنای میکروسکوپیک

انواع بافت پوششی

انواع بافت پوششی ساده

بافت پوششی ساده

بافت سنگ فرشی ساده

بافت سنگ فرشی استوانه ای

سنگ فرشی مکعبی

باف پوششی مطبق

بافت پوششی غده ای

بافت همبند یا پشتیبان

انواع بافت پیوندی

بافت همبند ژلاتینی با مخاطی

بافت همیند شبکه ای

بافت همیند لیفی

بافت همیند چربی

بافت همبند وتری

بافت همیند رنگ ساز

بافت همبند خونی

بافت همبند غضروفی

انواع غضروف

بافت همبند استخوانی

بافت عصبی

بافت ماهیچه ای

سلول خونی انسان

لوکوسیت ها

درنوتروفیل

بازوفیل

درائوزونوفیل

لنفوسیت ها

مونوسیت ها

گلبول قرمز خون

تیین گروه های خونی

آشنایی با چند واژه

آگلوتیناسیون

آگلوتینوژن یا پادگن

آگلوتینین

اریتوبلاستوز جنینی

ساقه

ساختار درونی اقه دولپه ای ها و بازدانگان

بشره

پوست

اندودروم

استوانه مرکزی

مغز اسعه مغز

تفاوت ساقه در تک لپه ای ها و دولپه ای ها و بازدانگان

برگ

پاراشیم نرده ای

پاراشیم حفره ای

رگبرگ ها

لایه بشرین زیرین

آغازیان

رده بندی آغازیان

تاژکداران

ریشه پایان

مژکداران

مکندگان

رده بندی جلبک ها

ساختار قارچ ها

قارچ شناسی

مخمر ها

تغذیه قارچ ها

تولید مثل قارچ ها

پنی سیلیوم

آسپرژیلوس

موکور

ریزوپوس 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دریافت نمونه سوال جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

خرید فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

خرید مقاله جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از download

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

خرید پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

خرید فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از www

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دریافت پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

خرید فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دانلود نمونه سوال جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از pdf

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

خرید نمونه سوال جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دانلود تحقیق جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

خرید فایل word جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دریافت فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از word

دریافت تحقیق جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دانلود مقاله جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دانلود فایل pdf جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دانلود پروژه جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دریافت کارآموزی جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دانلود فایل word جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دریافت مقاله جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دانلود فایل جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دریافت فایل pdf جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

خرید کارآموزی جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دانلود کارآموزی جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

دریافت فایل word جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free

خرید تحقیق جزوه آزمایشگاه زیست شناسی از free


مطالب تصادفی