تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تحقیق تعلیق اجرای مجازات دارای 32 صفحه با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 32
حجم 30 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مقاله حقوق

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


مبحث اول – تعلیق مجازات
گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
الف- شرایط ماهوی
1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده
2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها
3- استحقاق محکوم
ب- شرایط شکلی
1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات
2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
3- تعیین مدت معین
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها
الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
1- محکومیت به حبس
2- محکومیت به شلاق
3- محکومیت به جزای نقدی
ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
ج- جرائم ممنوع التعلیق
گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
الف- تعلیق اجرای مجازات
1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت
2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی
4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد
ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه
ج- خاتمه تعلیق
1- انقضای مدت تعلیق
2- فسخ تعلیق
3- شرایط فسخ تعلیق

قسمتی از متن :


مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به  عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

خرید فایل word تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دریافت فایل pdf تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

خرید پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دانلود فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دریافت نمونه سوال تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

خرید پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دانلود مقاله تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دریافت مقاله تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

خرید فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دانلود تحقیق تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

خرید مقاله تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دانلود فایل pdf تحقیق تعلیق اجرای مجازات از download

دانلود مقاله تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

خرید پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دانلود فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دریافت فایل word تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

خرید نمونه سوال تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دانلود فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دریافت فایل word تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دانلود فایل word تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

خرید فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دانلود تحقیق تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دریافت فایل pdf تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

خرید کارآموزی تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دانلود فایل pdf تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دانلود کارآموزی تحقیق تعلیق اجرای مجازات از www

دانلود مقاله تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دریافت پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

خرید فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دانلود فایل pdf تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دریافت کارآموزی تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

خرید تحقیق تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دریافت تحقیق تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

خرید فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

خرید فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دانلود نمونه سوال تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دانلود فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از pdf

دانلود کارآموزی تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دریافت فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دانلود فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

خرید نمونه سوال تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دانلود تحقیق تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دانلود تحقیق تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

خرید فایل word تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دریافت فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دانلود فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دریافت فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دانلود کارآموزی تحقیق تعلیق اجرای مجازات از word

دریافت تحقیق تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دانلود مقاله تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دانلود فایل pdf تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

خرید تحقیق تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دانلود پروژه تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دریافت کارآموزی تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دانلود فایل word تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دریافت مقاله تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دانلود فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دانلود فایل تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دریافت فایل pdf تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

خرید کارآموزی تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دانلود کارآموزی تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

دریافت فایل word تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free

خرید تحقیق تحقیق تعلیق اجرای مجازات از free


مطالب تصادفی